Methode

'De zeven bronnen van arbeidsvreugde' zijn gebaseerd op onderzoek en zijn toegepast in de praktijk van vele organisaties. De methode zorgt voor 'werken met plezier en goed presteren'. Spelenderwijs komen de onderliggende principes in uw organisatie tot leven.

Wederzijdse aantrekkelijkheid

Met het gedachtegoed arbeidsvreugde kan uw organisatie zich aantrekkelijk maken voor waardevolle medewerkers. Heel praktisch maakt het management duidelijk wat het beeld van de toekomst is: wat vragen we van medewerkers en wat bieden we aan medewerkers. Bovendien kunnen medewerkers zich aantrekkelijk maken voor de organisatie. Ze geven aan wat ze gaan bijdragen aan de gewenste toekomst en wat ze nodig hebben voor 'werken met plezier en goed presteren'. Zo komt een proces van 'halen en brengen' op gang waarbij zowel het individu als de organisatie floreren.

Twee perspectieven met elkaar verbinden