Methode

'De zeven bronnen van arbeidsvreugde' zijn gebaseerd op onderzoek en zijn toegepast in de praktijk van vele organisaties. De methode zorgt voor 'werken met plezier en goed presteren'. Spelenderwijs komen de onderliggende principes in uw organisatie tot leven.

Ontdekking van de bronnen

Aan ruim duizend mensen is de vraag gesteld: wat heeft u als vreugdevol ervaren in uw werk? De antwoorden op deze vraag en de literatuur over motivatie en flow laten een duidelijk patroon zien: ‘’De zeven bronnen van arbeidsvreugde’’. Ze laten zien welke concrete ervaringen mensen voldoening geven. Ze bieden praktische handvatten voor meer plezier en beter presteren. 

De Zeven Bronnen van Arbeidsvreugde

Fysiek welbevinden
Deze levensbron vormt een fundament voor arbeidsvreugde. Deze bron stroomt wanneer u een goede werkplek heeft en u zich veilig en gezond voelt. De voldoening vloeit ook voort uit de zekerheid dat u NU en ook op langere termijn in uw basisbehoeften kunt voorzien.

Collegialiteit
Deze warmtebron ontstaat uit de verbinding met mensen die u op het werk ontmoet. Goed teamwerk laat deze bron stromen. U kunt delen wie u bent en rekenen op anderen als het nodig is. U voelt zich thuis bij en verbonden met de mensen die u regelmatig in uw werk ontmoet. De voldoening kan uit de samenwerking met zowel collega’s als leidinggevenden, klanten en leveranciers voortvloeien.

Waardering en vertrouwen
Deze ruimtebron ontstaat uit de waardering die u ervaart en uit vertrouwen dat u krijgt om uw eigen ideeën in uw werk kwijt te kunnen. U geeft vorm aan uw behoefte aan autonomie. Waardering krijgen voor uw werk en voor wie u bent versterkt uw zelfvertrouwen en uw gevoel van eigenwaarde.

Goede prestaties
Deze krachtbron vindt zijn brandstof in de voldoening die ontstaat, wanneer u aantrekkelijke resultaten en effecten van uw werk ziet: het gevoel dat u competent bent en succes hebt. Vrijwel iedereen houdt ervan goede prestaties te leveren.

Groei
Deze energiebron boren mensen aan wanneer ze hun kernkwaliteiten en talenten tot ontplooiing brengen. Ook beleven veel mensen vreugde aan de groei van anderen, die ze ondersteunen en coachen.

Werken met hart en ziel
Deze inspiratiebron ontspringt uit de mogelijkheid uitdrukking te geven aan wie u bent en uw authenticiteit vorm te geven. Doen wat u echt wilt en waar u goed in bent. Uw diepste verlangens realiseren en bij uw creativiteit komen.

Van betekenis zijn
Deze lichtbron ontstaat wanneer uw werk ertoe doet voor anderen. Dat kunnen klanten, leerlingen of patiënten zijn, maar ook enkele mensen in uw omgeving of ‘iets dat groter is dan uzelf’: een veilige stad, uw werkomgeving, de gemeenschap. Daarmee geeft uw werk een diepere betekenis aan wie u bent, wat u kunt en wat u doet. Iets om trots op te zijn en u mee te identificeren.