Methode

'De zeven bronnen van arbeidsvreugde' zijn gebaseerd op onderzoek en zijn toegepast in de praktijk van vele organisaties. De methode zorgt voor 'werken met plezier en goed presteren'. Spelenderwijs komen de onderliggende principes in uw organisatie tot leven.

De principes

De toegevoegde waarde van arbeidsvreugde

Wanneer u het gedachtegoed arbeidsvreugde toepast dan heeft dat een aantal fundamentele opbrengsten. Terwijl medewerkers en leidinggevenden heel praktisch werken aan bijvoorbeeld veranderingsprocessen of tevredenheid van klanten en medewerkers krijgen de onderstaande ‘principes’ een bedding in de organisatie:

  • Medewerkers nemen meer eigen verantwoordelijkheid.
  • Organisatie en individu worden gesynchroniseerd: de twee perspectieven op werk worden uitgesproken en met elkaar verbonden:.
  • Het denken in halen & brengen wordt normaal. Daarmee ontstaat voor medewerker en organisatie een wederzijdse aantrekkelijkheid.
  • In actie komen voor 'werken met plezier en goed presteren' wordt vanzelfsprekend. Arbeidsvreugde is een werkwoord.
  • Het positieve en de kracht van mensen krijgen de nadruk.