Methode

'De zeven bronnen van arbeidsvreugde' zijn gebaseerd op onderzoek en zijn toegepast in de praktijk van vele organisaties. De methode zorgt voor 'werken met plezier en goed presteren'. Spelenderwijs komen de onderliggende principes in uw organisatie tot leven.

De kracht van taal

De zeven bronnen van arbeidsvreugde zijn leuk om te leren en leuk om te gebruiken. Ze vormen een ‘taal’ voor het verwoorden van het individueel perspectief. Deze taal voegt daarbij de volgende kwaliteiten toe:

 • Positieve benadering
 • Gericht op zowel werken met plezier als goed presteren
 • Grote herkenbaarheid op alle functieniveaus
 • Veel ruimte voor individuele verschillen
 • Mensen kunnen hun werkbeleving nauwkeuriger omschrijven dan zonder de bronnen
 • Gemakkelijk tot een collectieve taal van de organisatie te maken
 • Koppeling aan de dagelijkse werkzaamheden (incl. de bron Goede prestaties)
 • Het hart komt duidelijk aan het woord (passie, verlangens, drijfveren)

In het proces van verbinding maken tussen individueel perspectief en organisatieperspectief leveren de zeven bronnen van arbeidsvreugde bovendien de volgende kwaliteiten:

 • Halen & brengen is vanuit beide perspectieven goed te verwoorden
 • De combinatie van zeven invalshoeken zorgt voor een stevige verbinding tussen het individu en de organisatie;
 • De wederzijdse aantrekkelijkheid krijgt gestalte: het individu wordt er beter van en de organisatie realiseert betere resultaten.