Methode

'De zeven bronnen van arbeidsvreugde' zijn gebaseerd op onderzoek en zijn toegepast in de praktijk van vele organisaties. De methode zorgt voor 'werken met plezier en goed presteren'. Spelenderwijs komen de onderliggende principes in uw organisatie tot leven.

Introductie

Wat je aan arbeidsvreugde hebt? Dat is inmiddels voor honderden mensen duidelijk geworden. Het gedachtegoed arbeidsvreugde wijst de weg naar ‘werken met plezier en goed presteren’. Dit geldt zowel voor individuen als voor teams en hele organisaties.

Veel gehoorde reacties zijn:

  • Eindelijk krijgt het veranderproces vaart.
  • Dit is veel beter dan onze oude vragenlijst over medewerkerstevredenheid.
  • Mensen nemen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling.
  • Spelenderwijs hebben we in het team alle afgesproken acties uitgevoerd.
  • Het team presteert nu zichtbaar beter.
  • Het is heel eenvoudig. Iedereen kan er snel mee uit de voeten. Het werkt!

Bent u op zoek naar inspiratie. Klik hier voor een overzicht van tientallen opties om voor uzelf méér 'werken met plezier en goed presteren' te scheppen.