Werken met Plezier en Goed Presteren

Een netwerk van 70 professionals werkt door heel Nederland om individuen, teams en organisaties te coachen naar werken met plezier en goed presteren. Bekijk deze site en lees meer over hun toepassingen en methode: de 'Zeven Bronnen van Arbeidsvreugde'.

Fysiek welbevinden

Fysiek
welbevinden

Fysiek welbevinden

Deze levensbron vormt een fundament voor arbeidsvreugde. Deze bron stroomt wanneer u een goede werkplek heeft en u zich veilig en gezond voelt. De voldoening vloeit ook voort uit de zekerheid dat u NU en ook op langere termijn in uw basisbehoeften kunt voorzien. 

Enkele voorbeelden

 • veiligheid, zowel fysiek als psychisch,
 • gezondheid,
 • comfortabele en aantrekkelijke werkomstandigheden,
 • thuis kunnen werken,
 • inkomenszekerheid, ook op langere termijn,
 • variatie in het werk,
 • lekker ‘bezig zijn’.
close
Collegialiteit

Collegialiteit

Collegialiteit

Deze warmtebron ontstaat uit de verbinding met mensen die u op het werk ontmoet. Goed teamwerk laat deze bron stromen. U kunt delen wie u bent en rekenen op anderen als het nodig is. U voelt zich thuis bij en verbonden met de mensen die u regelmatig in uw werk ontmoet. De voldoening kan  uit de samenwerking met zowel collega’s als leidinggevenden, klanten en leveranciers voortvloeien.

Enkele voorbeelden

 • voor elkaar inspringen, 
 • teamgeest, 
 • lief en leed delen, 
 • elkaar aanspreken maar ook vergeven, 
 • afspraken nakomen, 
 • uw hand over uw hart kunnen strijken, 
 • u geliefd weten, 
 • samenwerken, 
 • geborgenheid met ruimte om ook fouten te kunnen maken, 
 • bestrijden van pesten en ander asociaal gedrag.
close
Waardering & vertrouwen

Waardering & vertrouwen

Waardering en vertrouwen

Deze ruimtebron ontstaat uit de waardering die u ervaart en uit vertrouwen dat u krijgt om uw eigen ideeën in uw werk kwijt te kunnen. U geeft vorm aan uw behoefte aan autonomie. Waardering krijgen voor uw werk en voor wie u bent versterkt uw zelfvertrouwen en uw gevoel van eigenwaarde.

Enkele voorbeelden

 • beslissingsruimte claimen/krijgen; 
 • vrijheidsgraden scheppen om uw werk zelf vorm te geven en daar verantwoordelijkheid voor nemen, 
 • zelfstandigheid, 
 • ondernemerschap,  
 • complimenten geven en ontvangen, 
 • successen vieren en teleurstellingen verwerken.
close
Goede prestaties

Goede
prestaties

Goede prestaties

Deze krachtbron vindt zijn brandstof in de voldoening die ontstaat, wanneer u aantrekkelijke resultaten en effecten van uw werk ziet: het gevoel dat u competent bent en succes hebt. Vrijwel iedereen houdt ervan goede prestaties te leveren.

Enkele voorbeelden

 • productie-doelstellingen halen,
 • uitdagend werk doen en daar succesvol in zijn,
 • een moeilijk project succesvol afsluiten, 
 • een nieuw systeem onder de knie krijgen, 
 • nieuwe klanten werven, 
 • een nieuw product ontwikkelen.
close
Groei

Groei

Groei

Deze energiebron boren mensen aan wanneer ze hun kernkwaliteiten en talenten tot ontplooiing brengen. Ook beleven veel mensen vreugde aan de groei van anderen, die ze ondersteunen en coachen.

Enkele voorbeelden

 • talenten ontwikkelen in de dagelijkse praktijk,
 • opleidingen volgen,
 • en loopbaan met toenemende verantwoordelijkheden doorlopen,
 • uw nieuwsgierigheid volgen,
 • anderen zien opbloeien door uw hulp en inzet.
close
Werken met hart en ziel

Werken met
hart en ziel

Werken met hart en ziel

Deze inspiratiebron ontspringt uit de mogelijkheid uitdrukking te geven aan wie u bent en uw authenticiteit vorm te geven. Doen wat u echt wilt en waar u goed in bent. Uw diepste verlangens realiseren en bij uw creativiteit komen.

Enkele voorbeelden

 • werk doen waar u van houdt,
 • echt kiezen voor wat u belangrijk vindt,
 • u op uw ‘plaats’ voelen,
 • ervoor zorgen dat u geconcentreerd en met focus kunt werken zodat u in ‘flow’ kunt komen.
close
Van betekenis zijn

Van betekenis
zijn

Van betekenis zijn

Deze lichtbron ontstaat wanneer uw werk ertoe doet voor anderen. Dat kunnen klanten, leerlingen of patiënten zijn, maar ook enkele mensen in uw omgeving of ‘iets dat groter is dan uzelf’: een veilige stad, uw werkomgeving, de gemeenschap. Daarmee geeft uw werk een diepere betekenis aan wie u bent, wat u kunt en wat u doet. Iets om trots op te zijn en u mee te identificeren.

Enkele voorbeelden

 • klanten die betere resultaten boeken door uw werk, 
 • zorgen voor anderen door te verplegen, 
 • schoon te maken, 
 • producten te ontwerpen die de levensvreugde verhogen,
 • vrijwilligerswerk,
 • bestuursfuncties in stichtingen en verenigingen, 
 • door uw werk bijdragen aan bijv. de gezondheid van mensen, een beter milieu, mensenrechten, openbare orde.
close
Vraag & antwoord

Is er extra ondersteuning voor Coaches die ondernemer zijn?

Alle coaches kunnen kosteloos een ervaren consultant raadplegen. Verder zijn er ook veel praktische tools en materialen beschikbaar. 

Lees verder

Publicaties

De vreugdevolle organisatie

In het relatieblad van Logica CMG, People & Payroll is een interview met Kees Kouwenhoven opgenomen.

Lees verder